Skip to main content

A la hora de valorar los hábitats presentes en una zona rara vez se atienden a los parámetros científicos de mejora de la biodiversidad (como por ejemplo el aumento del número de especies, o el volumen de madera muerta presente en un bosque) o de la calidad el paisaje (atendiendo a la recuperación de elementos tradicionales como las metas de hierba, charchas, muros de piedra…) en la gestión de los terrenos agrícolas y forestales. Resumiendo, se puede indicar que la diversidad de hábitats que presenta el valle de Larraun, unido a la preservación de microelementos del paisaje, resulta esencial para la conservación de especies singulares.

Azken urteetan denen ahotan dagoen kontzeptua da bioaniztasuna, berau deskribatzeko bide desberdinak erabili izan dira baina modu laburrean bizidun kopurua, aniztasuna eta aldarkortasuna barneratuko lituzke. Espezie barneko, espezie arteko edota ekosistemen arteko dibertsitatea barneratzen dituen kontzeptuak, denboran eta espazioan zehar dibertsitate biologikoaren aldaketa erakusteko balio du.

Kontzeptuak bizidun guztiak barneratzen ditu, bakteria mikroskopikoetatik hasi, landare eta animalia konplexuenetara bitarte. Aralar mendia eta inguruko haranetako bioaniztasunaren parte oso txiki bat ezagutzen da, eta ohikoa izaten den moduan, hiru erreinu nagusienetako bizidunen artean ezagunenak: onddo makroskopikoak fungi erreinuan, zuhaitz eta zuhaixkak plantae erreinuan eta ornodunak animalia erreinuan, izaten dira. Aralar mendia eta inguruko haranetako aberastasuna azaleratu nahian, hiru erreinuetako ordezkariak aukeratu dira.

Sustatzailea

Babeslea

 

Laguntzailea